NFZ zmniejszył finansowanie leczenia nagłych stanów zagrożenia życia w kardiologii o blisko 40%

Myślę, że wymowa tego artykułu jest jednoznaczna!!!!

W ostatnich tygodniach prezes NFZ w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjął decyzję o usunięciu z listy świadczeń nielimitowanych leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej, motywując to potrzebą dostosowania przepisów do Ustawy o Sieci Szpitali. Niestabilna dławica piersiowa jest stanem przedzawałowym i może przepowiadać nagły zgon lub zawał serca. Stan ten wymaga pilnego leczenia i dostęp do tych świadczeń nie może być limitowany, albowiem grozi to ponownym wzrostem umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krążenia w Polsce – przekouje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Kardiolodzy podkreślają, że wprowadzana zmiana wiąże się także z kolejnym, trzecim znacznym zmniejszeniem całkowitego budżetu na leczenie kardiologiczne w Polsce. Dzieje się to w sytuacji, kiedy NFZ zwiększył w roku bieżącym nakłady na leczenie szpitalne już o ponad 2 miliardy złotych.

Dlatego prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca wraz z grupą ekspertów kardiologii zwrócili się z listem do premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję i wstrzymanie tych zmian, argumentując, iż usunięcie stanów przedzawałowych ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje pogorszenie warunków realizacji tego ratującego życie świadczenia oraz drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii.

Kardiolodzy w liście do premier przypomnieli, że przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali publicznie, że kardiologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiej medycyny, stawiając ją za wzór innym specjalnościom. “W istocie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi całego środowiska kardiologicznego oraz wsparciu Władz Państwowych świadomych zagrożeń dla zdrowia Polaków, jakie niesie za sobą epidemia chorób układu krążenia, udało się w krótkim czasie stworzyć nowoczesny, skuteczny i efektywny kosztowo system szybkiej diagnostyki i leczenia interwencyjnego w stanach zagrożenia życia, przede wszystkim w ostrych zespołach wieńcowych. Obecnie jest on dostępny dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu zamożności czy wykształcenia. Rocznie korzystają z niego setki tysięcy pacjentów. Jego wprowadzenie zaowocowało zmniejszeniem o połowę śmiertelności szpitalnej z powodu zawału serca, zmniejszeniem liczby zgonów z powodu choroby wieńcowej o jedną trzecią, zmniejszeniem stopnia inwalidztwa sercowego oraz poprawą jakości życia pacjentów po zawale serca. Co najważniejsze – przyczyniło się także do wydłużenia średniej długości życia Polaków. Dzisiaj to największe osiągnięcie polskiej medycyny początku XXI wieku

wystawione jest na ciężką próbę i ryzyko głębokiej zapaści. W ostatnich dwunastu miesiącach Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył finansowanie leczenia interwencyjnego nagłych stanów zagrożenia życia w kardiologii o blisko 40%.   Doprowadziło to do znacznego pogorszenia kondycji finansowej oddziałów

kardiologicznych, które stały się w większości deficytowe. Ostatnia decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy zniesienia nielimitowanego finansowania leczenia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym pod postacią niestabilnej dławicy piersiowej. Kolejne obniżenie wyceny tego świadczenia o blisko 50% jeszcze bardziej pogłębi istniejące już deficyty i może doprowadzić do zamknięcia wielu oddziałów. Zmniejszy to dostępność pacjentów do ratujących życie procedur kardiologicznych. Oddziały, które przetrwają zmuszone będą do szukania kolejnych drastycznych oszczędności, co niewątpliwe odbije się na warunkach i jakości realizowanych w nich świadczeń medycznych. W konsekwencji korzystne trendy epidemiologiczne obserwowane w ostatnich latach ulegną odwróceniu. Dojdzie do ponownego wzrostu umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Niestabilna dławica piersiowa, czyli stan przedzawałowy może przepowiadać nagły zgon lub zawał serca. Stan ten wymaga pilnego leczenia. Usunięcie jej ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje również drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii. Ministerstwo Zdrowia próbując w niezrozumiały dla naszego środowiska sposób reformować system leczenia chorób układu krążenia zapomina, że stanowią one główną przyczynę zgonów Polaków. Umieralność z ich powodu jest dwukrotnie wyższa w Polsce w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i różnica ta dotyczy głównie osób w wieku poniżej 65 roku życia. Trzeba przy tym pamiętać, że to właśnie choroba wieńcowa jest pojedynczą jednostką chorobową, która odpowiada za największą liczbę zgonów w Polsce (około 20% wśród mężczyzn i kobiet) i jest główną przyczyną niewydolności serca (w ponad 70%). Trudno w tym kontekście nie wspomnieć o zanotowanym w pierwszym półroczu bieżącego roku wzroście liczby zgonów w Polsce o 14 tysięcy, co stanowi wynik nie notowany w naszym kraju nawet w latach 80-tych ubiegłego wieku. Większość z nich, to zgony z przyczyn chorób układu krążenia. Należy podkreślić, że zdiagnozowanie i skuteczne leczenie interwencyjne stanu przedzawałowego (niestabilnej dławicy piersiowej) w stosunku do leczenia samego zawału serca, powoduje 10-krotne zmniejszenie ryzyka rocznego zgonu i eliminuje ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Dlatego proponowane pogorszenie warunków realizacji tego świadczenia jest dla naszych pacjentów i naszych szpitali wyjątkowo bolesne i krzywdzące, a dla nas wszystkich odpowiedzialnych za losy medycyny sercowo-naczyniowej całkowicie niezrozumiałe” – alarmują kardiolodzy.

Tak ma wyglądać zreformowana przez DOBRĄ ZMIANĘ nasza służba zdrowia???

pozdrawiam i proszę udostępnij znajomym, rodzinie, przyjaciołom, pracodawcom, pracownikom i naszym dzieciom, i komu tylko chcesz i powiedzmy głośno NIE, dla tej zakłamanej polityki!!!

 

Bożena Kubera-Oblińska

 

przedruk z : http://www.medexpress.pl/kardiolodzy-bija-na-alarm-i-domagaja-sie-pilnej-interwencji-beaty-szydlo/68123

Źródło: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zostaw komentarz