Kto ma decydować o tym kiedy mam umrzeć ???

Kiedy oglądałam ten film, (link poniżej) myślałam o bezradności i smutku, który może być udziałem każdego z nas.

 Chcę mi się wrzeszczeć, płakać, kląć i wołać na całe gardło, gdy myślę, że kiedyś życie może mnie postawić w tak dramatycznym położeniu, w jakim znaleźli się bohaterowie tego filmu. Dlatego dzisiaj postanowiłam wyrazić swoją opinię i mam nadzieję, że większość z was przyłączy się do tego apelu! Ludzie obudźmy się, dlaczego ktoś ma decydować o tym, czy mogę jeszcze żyć czy nie? Dlaczego odmawia się ludziom zastosowania jakiegokolwiek sposobu leczenia, jeśli jest szansa, że to może uratować ŻYCIE!!! Moje, twoje życie!!!

Większość mediów z autora tego filmu zrobiła szarlatana, ignoranta, dyletanta i co tam jeszcze prawdziwy ignorant potrafi wymyśleć.  Niestety świat medycyny konwencjonalnej uważa, że amator nie może nic wiedzieć na temat leczenia, bo nie jest lekarzem. Ja też jestem amatorką i fascynatką tej problematyki. Jestem też fanatyczką poznawania nowych rozwiązań w wielu dziedzinach naszego życia, i wiem jedno.

Nie można się zamykać na nowe poglądy, bo tylko dzięki odważnym i często fantastycznym teoriom ten świat się rozwija, powstają nowe rozwiązania, nowe technologie, i nowe sposoby na stare problemy. To się nazywa INNOWACYJNOŚĆ!

Dlatego otwórzmy się na poznawanie nowych poglądów zwłaszcza, gdy dotyczą zdrowia i życia nas samych i naszych bliskich. Nie twierdzę, że Pan Jerzy Zięba czy inni pasjonaci profilaktyki i polepszania zdrowia muszą być guru naszych środowisk medycznych. Ale na Boga nie może tak być, że polskie prawo zabrania stosowania nowych metod leczenia,  bo jeden czy drugi profesor powie: tylko chemia może wyleczyć.

A co zrobić gdy ta chemia nie pomaga i człowiek umiera????????????????????????????????????????

Czy te autorytety patrząc na umierającą w bólach matkę, córkę, żonę, czy męża nie zdecydują się na eksperymentalne rozwiązanie, które może uratować życie ?

Dlaczego w tym kraju ignorancja środowisk medycznych jest dopieszczana przez ignorancję urzędników? Kto ma w tym interes???

Chcemy równać do czołówki Europy, a w niektórych poglądach jesteśmy na jej szarym końcu. Na  szczęście są już i tacy lekarze, którzy otwierają się na nowe rozwiązania, chociaż boją się jeszcze o tym głośno mówić. I tu jest nasza rola. Dzisiaj ja i ty możemy domagać się prawa do wyboru formy leczenia, choćby na podstawie konwencji helsińskiej o której mowa w prezentowanym filmie.

W myśl art.37 mówiącego o interwencjach o nieudowodnionej skuteczności w praktyce klinicznej:

„Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją,  lub też okazały się nieskuteczne, lekarz po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta, lub jego przedstawiciela ustawowego, może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję na ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu”

Mając świadomość zapisów Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z 1964 roku, oraz artykułu 13 Kodeksu Etyki lekarskiej, który mówi o tym, że „obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia, namawiam do odważnego włączenia się do dyskusji na temat stosowania eksperymentalnych procedur medycznych.

 Niech tradycja „dogada się” z nowym nurtem i wykorzysta co najlepsze z każdego podejścia, bo to może komuś uratować życie!!! A chyba o to najwyższe dobro lekarze powinni walczyć wszelkimi, dostępnymi metodami.

Zachęcam do obejrzenia filmu i komentowania wpisu. Jestem ciekawa czy zgadzasz się z moją opinią na prezentowany powyżej temat, a może myślisz zupełnie inaczej?

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia

Bożena Kubera-Oblińska

 

Zobacz więcej

To jestem gruba czy nie???

Sposobów na obliczenie prawidłowej wagi ciała jest wiele, możemy obliczyć BMI, WHR, 

albo jakąś inną magiczną liczbę. Ale dzisiaj jest niedziela, dlatego nie będziemy się tym zajmować tą dietetyczna matematyką.

Jest cudowna pogoda, świeci słońce, warto się poruszać na świeżym powietrzu, bo od takich prozdrowotnych działań,

każdy z tych wskaźników na pewno będzie niższy. 

Więc może warto małymi krokami wprowadzać zdrowe zmiany.

Pozdrawiam serdecznie i życzę BMI od 18,5–24,99 .

Bożena Kubera-Oblińska

Zobacz więcej

NFZ zmniejszył finansowanie leczenia nagłych stanów zagrożenia życia w kardiologii o blisko 40%

Myślę, że wymowa tego artykułu jest jednoznaczna!!!!

W ostatnich tygodniach prezes NFZ w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjął decyzję o usunięciu z listy świadczeń nielimitowanych leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej, motywując to potrzebą dostosowania przepisów do Ustawy o Sieci Szpitali. Niestabilna dławica piersiowa jest stanem przedzawałowym i może przepowiadać nagły zgon lub zawał serca. Stan ten wymaga pilnego leczenia i dostęp do tych świadczeń nie może być limitowany, albowiem grozi to ponownym wzrostem umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krążenia w Polsce – przekouje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Kardiolodzy podkreślają, że wprowadzana zmiana wiąże się także z kolejnym, trzecim znacznym zmniejszeniem całkowitego budżetu na leczenie kardiologiczne w Polsce. Dzieje się to w sytuacji, kiedy NFZ zwiększył w roku bieżącym nakłady na leczenie szpitalne już o ponad 2 miliardy złotych.

Dlatego prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca wraz z grupą ekspertów kardiologii zwrócili się z listem do premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję i wstrzymanie tych zmian, argumentując, iż usunięcie stanów przedzawałowych ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje pogorszenie warunków realizacji tego ratującego życie świadczenia oraz drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii.

Kardiolodzy w liście do premier przypomnieli, że przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali publicznie, że kardiologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiej medycyny, stawiając ją za wzór innym specjalnościom. “W istocie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi całego środowiska kardiologicznego oraz wsparciu Władz Państwowych świadomych zagrożeń dla zdrowia Polaków, jakie niesie za sobą epidemia chorób układu krążenia, udało się w krótkim czasie stworzyć nowoczesny, skuteczny i efektywny kosztowo system szybkiej diagnostyki i leczenia interwencyjnego w stanach zagrożenia życia, przede wszystkim w ostrych zespołach wieńcowych. Obecnie jest on dostępny dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu zamożności czy wykształcenia. Rocznie korzystają z niego setki tysięcy pacjentów. Jego wprowadzenie zaowocowało zmniejszeniem o połowę śmiertelności szpitalnej z powodu zawału serca, zmniejszeniem liczby zgonów z powodu choroby wieńcowej o jedną trzecią, zmniejszeniem stopnia inwalidztwa sercowego oraz poprawą jakości życia pacjentów po zawale serca. Co najważniejsze – przyczyniło się także do wydłużenia średniej długości życia Polaków. Dzisiaj to największe osiągnięcie polskiej medycyny początku XXI wieku

wystawione jest na ciężką próbę i ryzyko głębokiej zapaści. W ostatnich dwunastu miesiącach Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył finansowanie leczenia interwencyjnego nagłych stanów zagrożenia życia w kardiologii o blisko 40%.   Doprowadziło to do znacznego pogorszenia kondycji finansowej oddziałów

kardiologicznych, które stały się w większości deficytowe. Ostatnia decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczy zniesienia nielimitowanego finansowania leczenia pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym pod postacią niestabilnej dławicy piersiowej. Kolejne obniżenie wyceny tego świadczenia o blisko 50% jeszcze bardziej pogłębi istniejące już deficyty i może doprowadzić do zamknięcia wielu oddziałów. Zmniejszy to dostępność pacjentów do ratujących życie procedur kardiologicznych. Oddziały, które przetrwają zmuszone będą do szukania kolejnych drastycznych oszczędności, co niewątpliwe odbije się na warunkach i jakości realizowanych w nich świadczeń medycznych. W konsekwencji korzystne trendy epidemiologiczne obserwowane w ostatnich latach ulegną odwróceniu. Dojdzie do ponownego wzrostu umieralności i inwalidztwa z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Niestabilna dławica piersiowa, czyli stan przedzawałowy może przepowiadać nagły zgon lub zawał serca. Stan ten wymaga pilnego leczenia. Usunięcie jej ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje również drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii. Ministerstwo Zdrowia próbując w niezrozumiały dla naszego środowiska sposób reformować system leczenia chorób układu krążenia zapomina, że stanowią one główną przyczynę zgonów Polaków. Umieralność z ich powodu jest dwukrotnie wyższa w Polsce w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i różnica ta dotyczy głównie osób w wieku poniżej 65 roku życia. Trzeba przy tym pamiętać, że to właśnie choroba wieńcowa jest pojedynczą jednostką chorobową, która odpowiada za największą liczbę zgonów w Polsce (około 20% wśród mężczyzn i kobiet) i jest główną przyczyną niewydolności serca (w ponad 70%). Trudno w tym kontekście nie wspomnieć o zanotowanym w pierwszym półroczu bieżącego roku wzroście liczby zgonów w Polsce o 14 tysięcy, co stanowi wynik nie notowany w naszym kraju nawet w latach 80-tych ubiegłego wieku. Większość z nich, to zgony z przyczyn chorób układu krążenia. Należy podkreślić, że zdiagnozowanie i skuteczne leczenie interwencyjne stanu przedzawałowego (niestabilnej dławicy piersiowej) w stosunku do leczenia samego zawału serca, powoduje 10-krotne zmniejszenie ryzyka rocznego zgonu i eliminuje ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Dlatego proponowane pogorszenie warunków realizacji tego świadczenia jest dla naszych pacjentów i naszych szpitali wyjątkowo bolesne i krzywdzące, a dla nas wszystkich odpowiedzialnych za losy medycyny sercowo-naczyniowej całkowicie niezrozumiałe” – alarmują kardiolodzy.

Tak ma wyglądać zreformowana przez DOBRĄ ZMIANĘ nasza służba zdrowia???

pozdrawiam i proszę udostępnij znajomym, rodzinie, przyjaciołom, pracodawcom, pracownikom i naszym dzieciom, i komu tylko chcesz i powiedzmy głośno NIE, dla tej zakłamanej polityki!!!

 

Bożena Kubera-Oblińska

 

przedruk z : http://www.medexpress.pl/kardiolodzy-bija-na-alarm-i-domagaja-sie-pilnej-interwencji-beaty-szydlo/68123

Źródło: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Zobacz więcej

Warto zadbać o zdrowy sen:-)

O tym jak  odpowiednia ilość i jakość snu wpływa na nasze zdrowie pewnie już wszyscy wiemy,

ale gdyby ktoś nie pamiętał to przypomnę, że:

  • warto zapewnić sobie 7-8 godzin snu,  naukowcy udowodnili, że mniej snu to większe problemy z metabolizmem i utratą zbędnych kilogramów,
  • nie warto się objadać przed snem, bo grozi to niestrawnością i koszmarami,
  • dobrze jeśli śpimy w zaciemnionym miejscu, wtedy melatonina zadba o jakość twojego snu,
  • jeśli już nie możesz zasnąć nie uszczęśliwiaj się na siłę,  po oddychaj spokojnie, posłuchaj relaksującej muzyki, albo wstań i wypij herbatkę z melisą, no może być rumianek. Ja w takiej sytuacji biorę się za czytanie ciężkiej, naukowej literatury, dwie strony i zasypiam jak Bozia przykazała:-)
  • po długim dniu warto podziękować opatrzności za wszystkie małe cudowne rzeczy, które nam się przydarzyły. Jeśli myślisz, że to był zwykły dzień, to się bardzo mylisz. To był kolejny, cudowny dzień TWOJEGO ŻYCIA,  może zobaczyłaś ukochaną osobę, albo usłyszałaś jej głos, przywitałaś się z sąsiadem, wypiłaś dobrą herbatę, pochwaliłaś swoje dziecko, albo ciebie ktoś pochwalił, pomogłaś swojemu szefowi, przeczytałaś kilka stron ulubionej książki itd. Tych małych chwil mogłabym wyliczać jeszcze całą listę, ale Ty dzisiaj wieczorem  zrobisz to znacznie lepiej.
  • nie można też zapominać o zapewnieniu sobie komfortowych warunków do spania. Odpowiedni materac zapewni zdrowy sen i  długie zdrowie twojego kręgosłupa. Niestety materac wodny nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem:-)

Pozdrawiam serdecznie i życzę kolorowych snów:-)

Bożena Kubera-Oblińska- Twoja Mentorka Zdrowia

 

 

Zobacz więcej

Sos dla zdrowia wyzdrowiała:-)

Kochani w końcu po długiej chorobie (technicznej) mój serwis wraca do zdrowia:-)

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że razem przywitamy jesień przepysznymi ,

kolorowymi i pełnymi humoru przepisami na zdrowie.

A oto pierwsza propozycja.

Wsparcie i miłość to najlepsze towarzystwo na jesienne wieczory

i chyba na całe życie prawda?

Zobacz więcej

autoresponder system powered by FreshMail
 

autoresponder system powered by FreshMail